पंढरीच्या गवळणी

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 11 July, 2019 - 13:17

पंढरीच्या गवळणी

मेघ सावळा अंतरी
आली वारी आषाढाची
ओढ जीवाला लागता
वीणा वाजे हृदयीची

हरी नामाच्या घागरी
गवळणी डोईवरी
नटखट हरी साठी
वाहताती पंढरपुरी

लोणी शुभ्र मऊ मऊ
घुसळोनी अंतकरण
स्वाद चाखताच हरी
गेले की विरघळून

रंगी रंगला केशव
सेवीतो गोपाळकाला
नामा तुका भजनात
चढे रंग किर्तनाला

© दत्तात्रय साळुंके
११-७-२०१९

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users