आवडते (निवडक) दहा

Submitted by nimita on 29 June, 2019 - 13:30

निवडक दहा या यादीतील लेख delete कसे करायचे

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

नवीन प्रतिसाद लिहा.या option खाली निवडक दहा चा option आहे त्यावर टिचकी मारुन निवडक दहा मधे धागा समाविष्ट किंवा धागा काढुन टाकण्याची सोय आहे.