करुणा बहाळी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 June, 2019 - 09:36

करुणा बहाळी
***********

मज देऊनिया शब्द
कृपा दत्तराये केली
प्रीत दाटली मनात
पदी वाहता ती आली

बाप कृपाळु कैवारी
मज धरूनिया हाती
मार्ग सुकर करून
आडरानातून काढी

शब्द पिकल्या मनाचा
मज करूनिया माळी
करी कौतुक जगात
असा करुणा बहाळी

त्यांच्या प्रेमात गुंतलो
मज हरवून गेलो
प्राप्त भोगतो संसारी
नच इथला उरलो

ऐसा कैवल्याचा रंग
मज खुणावू लागला
यत्न अवघा सरला
शब्द सोहळा उरला

नका विचारू आणिक
विक्रांत आहे का गेला
येण्या जाण्याचा संकल्प
सारा दत्तमय झाला

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in
००००००

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users