ती

Submitted by JayantiP on 27 June, 2019 - 02:32

ती
ती म्हणाली नंबर दे
मी विचारले का?
म्हणाली दाखविन इंगा
मी बोललो माझ्याशी पंगा?
म्हणाली पडेल महाग
मी बोललो चल भाग.
म्हणाली माझ्याशी टक्कर?
मी बोललो चल हट डुक्कर.
म्हणाली तू विकृत, वेडा
मी बोललो तू तर पीडा.
अशी सारखी पिडत असते
माग हुंगत पाठी लागते.
पिडण्या तिच्या नाही सुमार
घेऊन लाठी दिला मार.
नको म्हणत झाली पसार
भेटली जर तुम्हा कुणाला.
नाव माझं सांगा तिला
होईल लगेच गोगलगाय.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

पण मायबोलीवर चालते - काहीहि चालते. लायकी, अक्कल, लाज, खरे-खोटे यांचा प्रश्नच नाही मायबोलीवर - आपले लिहीत सुटायचे!

हा प्रॉब्लेम एक वृत्तीचा नाही, प्रवृत्तीचा आहे, अशी प्रवृत्ती, जिला स्त्रिया म्हणजे खेळणं वाटतात. फक्त स्त्री आय डी बघायचे, आणि त्यांना वाटेल तितका मनस्ताप द्यायचा. अशा विकृतीच्या घरच्या स्त्रिया कशा जगत असतील, कल्पना करवत नाही.
इथेही दोन तीन स्त्रियांविषयी तेच झालं. कितीही अश्लील लिहिलं तरी अडमीन उडवणार नाही, त्यांना पाहिजे असतात असली रत्ने, कायम मायबोलीवर पडीक, ट्रॅफिक वाढते, लोकांचा साईटवर घालवण्याचा वेळ वाढतो. मग डोळे मिटून ते नंगानाच बघतात.
आणि हा नंगानाचच आहे, याला दुसरी काहीही उपमा नाही. आणि त्याला साथ देणारेही कमरेच्या सोडून डोक्यावर घेऊन तयार आहेत. कमीत कमी जनाची नाहीतर मनाची लाज ठेवायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर ही मानसिक विकृतीही, स्त्री आय डी घेऊन पुरुषासारखं वागायचं, मध्येच स्त्री व्हायचं... किळस येते अशांची.
यांना कुठला मानसिक आनंद मिळतो देव जाणे, उपचार घ्यावेत हीच इच्छा.

, मग तर पाळण्यातच केली वाटतं!
डायपर घ्यायची औकात नसताना शिशुवर्गात मिसळू नये, आणि वर्गात तर येऊच नये, वर्ग घाण होतो, आणि मग डुकरं मागे लागणारच.
>> हे चालतं का तुला? अज्ञा. ही डुक्कर दिसली नव्हती का डुचक्या डोळ्या?

एक नवीन पुनरावतार शिशुवर्गातल येड कुठलाही प्रतिसाद कुठेही देत फिरतय.
>> असे घेणं ना देणं उकसवल्यावर काय कोण गप बसेल काय?

अज्ञातवासी तु एक नंबर विकृत आहे वर साळसूद पणाचा आव आणून कैवारी बनू पाहतो. मी कुठेही प्रतिसाद दिला तर तुमची का जळते.

मामी अर्धीच उजायली

*त चोंदता चोंदता रहायली

जवा तुमच्यासायी कार्टी आयली

केबर धुस्सूनश्यान मच्छर झायले

मच्छरान चावून चावून *वडे लावियले

खाजवूनश्यान अंग पार , रात सुजायली

ठोकायचंच र्हायले , लेका ठोकायचंच र्हायले
>> हे वाचून लै हसला असशील. इथे तुला काय खटकलं नाही का?