त्रास होतो

Submitted by रोहितकुलकर्णी on 24 June, 2019 - 12:25

बोलण्याने त्रास होतो?
की अबोला खास होतो?

लाट वाळू सोडताना
हुंदक्यांचा भास होतो

चालतो मी थांबतो मी
सावल्यांना फास होतो

छप्पराला पिंपळाचा
तापला सहवास होतो

पारदर्शी वागले की
आरसा मागास होतो

वासनेला शोषताना
निश्चयाचा डास होतो

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users