जगलो आहे

Submitted by राजेंद्र देवी on 22 June, 2019 - 13:49

जगलो आहे

मनसोक्त डुंबावेसे वाटले पण
काठावरतीच जगलो आहे

आख्खी भाकर तर सोडाच
चतकोर वाट्यातच जगलो आहे

नुसतेच पाहणे, वास कसला घेतो
गुलाबाच्या काट्यातच जगलो आहे

गुरू त्यांचे प्रबळ होते
राहू केतूच्या कचाट्यात जगलो आहे

सुख एवढेच निखारे नव्हते
गरम फुफाट्यात जगलो आहे

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users