पंचाक्षरी...राधा कृष्ण प्रेम

Submitted by वैशाली अ वर्तक on 18 June, 2019 - 06:28

शब्द अंतरीचे
रोही पंचाक्षरी स्पर्धा
विषय-- राधा कृष्ण प्रेम

असे निराळे
जगा आगळे
राधा कृष्णाचे
प्रेम वेगळे

राधा गौळण
करी मंथन
कृष्ण कृष्णची
बोले कंकण

वेणु वाजवी
गीत लाघवी
कृष्ण मुरारी
जीवा मोहवी

हरपे ध्यान
राधेचे भान
ऐकून पावा
तृप्त ची कान

काढितो खोडी
घागर फोडी
खट्याळ भारी
लावितो गोडी

कोसी गोपिका
कष्टी राधिका
सोड आक्रूरा
बोले प्रेमिका

भक्ती प्रतिक
असे सात्त्विक
प्रेम तयांचे
सदा आत्मिक

हरीचे रूप
हे आत्मरूप
अव्दैताचे ते
उजळे दीप.

वैशाली वर्तक

Group content visibility: 
Use group defaults