चारोळी: धरतीची आरोळी

Submitted by निमिष_सोनार on 16 May, 2019 - 09:57

हा पाऊस तरी कधी येईल?
धरा कधी एकदा पुन्हा तृप्त होईल?

धरतीने अनेक आ वासले आहेत..
शुष्क तडे आता तहानले आहेत!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users