येई रे बाहेर

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 16 May, 2019 - 08:13

येई रे बाहेर
********

जुनाट घरांचे
जाहले इमले
देवांनी दाविले
दिन बरें ॥

बहु मिरवितो
सुवर्ण गळ्यात
बोटात कानात
कमविले॥

मागणी तसाच
असे पुरवठा
जगाचा रोकडा
व्यवहार ॥

चालू दे रे जग
बरे गांजलेले
भक्तीचे सोहळे
मतलबी ॥

अन्यथा होतील
हजारो बेकार
मध्यस्थ दलाल
दारातले ॥

विक्रांत बोलावी
येई रे बाहेर
आतला अंधार
टाकुनिया॥

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users