जात - पात

Submitted by Asu on 10 May, 2019 - 00:17

जात - पात

फूल म्हणाले धरतीला,
कां ग माते भेद केला ?
शुभ्र पांढरा मोगरा, बगळा
मी का मग निळा - सावळा ?

एकच ऊन आम्हा पोषते
एकच पाणी आम्हा तोषते
एकच माती, एकच नाती
कां मग ह्या वेगळ्या जाती ?

धरती म्हणाली एेक बाळा,
काळा गोरा, नसे वेगळा
राधा गोरी, कृष्ण काळा,
सिता उज्वल राम सावळा

शुभ्र सावळी, निर्मल काया
निसर्ग निर्मित केवळ माया
रंगांचे हे भेद मनोहर,
दोघांचेही अंतर सुंदर

नको बावरू, सावर बाळा
शुभ्र सावळा भेद बावळा !
कुणा आवडे राधा गोरी
कुणा आवडे श्याम सावळा

एकच माती जन्माची
एकच माती मरणाची
सुगंध तुझा उधळित रहा
आयुष्य दुजांचे खुलवित रहा

जात पात, कां करशी खंत ?
आयुष्य असे अनादि अनंत
आयुष्याचा तू घे आनंद
सांगून गेले संत महंत

- प्रा. अरूण सु. पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

सुंदर! Happy आवडलेली काव्यपँक्ती-

एकच ऊन आम्हा पोषते
एकच पाणी
आम्हा तोषते
एकच नाती,
एकच माती
कां मग ह्या
वेगळया जाती ?