आई तुझ्याविना हे सारेच आहे अपुरे...

Submitted by दत्तप्रसन्न on 6 May, 2019 - 17:43

आई तुझ्याविना हे
सारेच आहे अपुरे

सोडोनि पाश सारे
वाटेच यावे तिकडे
सावरू मला कसे ते
नकळे मलाच माझे

आहेस का सुखी तू
भेटोनि वाटे पुसावे
श्रमला हा जीव फार
साहू किती वियोग

येना गं तू तरी कि
बोलूच थोडेतरी कि
सोडू कोणा कधीहि
नाही बरेच जाणे

स्वप्नात पाहतो ती
सत्यात शोधतो ती
आईच जाणतो मी
आईच सर्व ठायी

Group content visibility: 
Use group defaults