हा जगून कोठे गेला

Submitted by बेफ़िकीर on 1 May, 2019 - 13:07

हा जगून कोठे गेला
तो मरून कोठे गेला

मी कुठून आलो येथे
तो कुठून कोठे गेला

धावत्या सुखांचा जथ्था
"ये"म्हणून कोठे गेला

मी जमीन कोठे घ्यावी
ढग वरून कोठे गेला

श्वास त्यागण्या जगते जग
पण अजून कोठे गेला
=====

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हा जगून कोठे गेला
तो मरून कोठे गेला

धावत्या सुखांचा जथ्था
"ये"म्हणून कोठे गेला

सुरेख! मस्तच!

ती सनम कोठे गेली
हा अन्या कोठे गेला

गोष्टही वाट पहाते
तो लेखक कोठे गेला

गझल एकदम छान आहे !