असच काहीतरी

Submitted by ishwar vasant borude on 29 April, 2019 - 09:48

शब्दाचा मेळ बसवण्यासाठी फक्त कविच असाव अस काहीच नाही,
आपल्या आलेल्या डोळ्यातील टिपका भर पाण्याने सूद्धा आपण शब्दाला रंग देऊ शकतो... नित..

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users