तरही गझल ( सुखाच्या क्षणांची मला हाव नाही)

Submitted by माउ on 28 January, 2019 - 15:22

दिल्या वेदनेशी दुजाभाव नाही
सुखाच्या क्षणांची मला हाव नाही..

पुन्हा घेत जावा नव्याने उखाणा
पुन्हा जाणवावे, तुझे नाव नाही..

पहा चांदणे रात सांडून गेली..
तुला रोखण्याचा उगा डाव नाही...

सुखाच्या पखाली किती मी वहाव्या
सुखाच्या महाली मला ठाव नाही..

तुझी याद आहे चुरा पावसाचा
जिथे येत नाही असे गाव नाही..

निरोपात ठेवून गेली, कळाले...
फुलासारखा साजरा घाव नाही..

खरा शब्द तोडून जातो नभाला
कविते, तुझा हा अहंभाव नाही...

-रसिका २४/१/१९

तरही गझल ( सुखाच्या क्षणांची मला हाव नाही)- अनिल आठलेकर.

Group content visibility: 
Use group defaults