आयुष्या .... मी पुन्हा तुझी वाट पाहतोय !!!!

Submitted by मण - मानसी on 25 January, 2019 - 08:20

आयुष्य संधी देत गेलं ,
मी ती घेतं गेलो,
आयुष्य मला घडवत गेलं ,
मी घडतं गेलो,
वेळेच्या आधी त्यानं काही दिल नाही ,
मी ही अवाजवी अपेक्षा कधी ठेवली नाही,
सुखी समाधानी मी राहिलो,
दुसऱ्यांनाही ठेवण्याचा प्रयत्न करत गेलो ,
एकत्र हे कोड शांततेत सोडवत राहिलो,
एक - एक उत्तर मी मिळवत राहिलो,
आयुष्या, बरोबर मी कधी बोललो नाही,
पण, त्याची साथ निभावत गेलो,
मी त्याच्याशी प्रामाणिक राहिलो,
देईल तो क्षण आनंदात जगलो,
फरक मात्र एक होता आमच्यात,
मी प्रत्येक क्षणी त्याला खर्च करत गेलो,
तो प्रत्येक क्षणी माझ्यासाठी साठवत गेला,
त्याच्याच आठवणींच्या साठवणीत,
आता हे शेवटचं वळण घेतो,
शरीर जरी त्यागलं तरी,
कार्याने आणि मनाने इथेच राहतो,
नव्या आठवणींच्या साठवणीसाठी,
आयुष्या .... मी पुन्हा तुझी वाट पाहतोय,
तुझे आभार मानण्यासाठी,
मी तुझ्या नव्या संधीची वाट पाहतोय
मी तुझी वाट पाहतोय !!

@किर्ती कुलकर्णी

Group content visibility: 
Use group defaults