कोण आहे

Submitted by रुपेंद्र कदम 'रुपक' on 22 January, 2019 - 00:35

शेवटाला पोचणारे कोण आहे
काळजाला बोचणारे कोण आहे

धोतरानी झाकलेले पाय सारे
शर्ट त्यावर खोचणारे कोण आहे

हात माझा पाकळ्यांनी बांधलेला
मनगटाला टोचणारे कोण आहे

घाम होते रक्त त्याचे राबताना
डोह सारा नोचणारे कोण आहे

कावळ्याने पिंड त्याचा स्पर्शला ना
कारणे ही 'कोच'णारे कोण आहे

© रुपेंद्र कदम, 'रुपक'
✍ 22 ऑक्टोबर 2018 पुणे

Group content visibility: 
Use group defaults