पुन्हा आरशाला तुझा भास होतो..

Submitted by माउ on 21 January, 2019 - 18:14

पुन्हा सांज होते पुन्हा त्रास होतो
पुन्हा आरशाला तुझा भास होतो..

असाही मला तू कधी रंग द्यावा
जसा रात स्पर्शून चंद्रास होतो..

तुझे चालते ते अवेळी भिजवणे
जरा मी बहकता, विपर्यास होतो..

पहाटे उशाला तुझी जाग येते
जरासा सुगंधी जुना श्वास होतो..

कधी ना कधी तू जरा थांब येथे...
बघू जन्म माझा किती खास होतो..

तुझ्यावाचुनी प्राण देहात नाही
खुळ्या काळजाचा खुळा ध्यास होतो..

-रसिका १६/१/१९

ओळीसाठी आभार- अनिल आठलेकर

Group content visibility: 
Use group defaults