विरघळत होता हिमालय पेटण्यासाठी

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 9 January, 2019 - 00:41

जीव घेणारा अबोला तोडण्यासाठी
बोलते काहीतरी मग बोलण्यासाठी

हा तुझा सच्चेपणा सोडून दे आधी
बघ, खुला रस्ता फुलांचा चालण्यासाठी

हा तुझा खर्जातला आवाज, हे डोळे !
आयुधे आहेत जीवे मारण्यासाठी

भाजले असणार नक्की हात त्यांचेही
जे घराला आग आले लावण्यासाठी

पाहिले होते तुला हमसून रडताना
विरघळत होता हिमालय पेटण्यासाठी

एकदा बसवा मला उठवून तिरडीवर
कोण खांदा देत आहे पाहण्यासाठी

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान Happy