वेडीखुळी

Submitted by Asu on 20 December, 2018 - 20:53

*वेडीखुळी*

लग्नाआधी बघितल्या
वीस पंचवीस मुली
बघितले तुला आणि
खुलली माझी कळी
मोहाला पडता बळी
पायात पडली बेडी
आयुष्य करून
तुझ्या हवाली
बिंधास्त झाला
हा मवाली
प्रेमात असते,
बायको वेडीखुळी
समजायला कठीण,
वाटते जरी भोळी !
बायको साधीसुधी,
नसतेच मुळी
मऊ मुलायम जशी,
पुरणाची पोळी !

प्रा. अरूण सु. पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults