दांभिक

Submitted by Asu on 12 December, 2018 - 00:05

*दांभिक*

तिला बिलगून बसतांना
त्याच्या मनात विचार आला
संसार करतांना खराखोटा
आयुष्यभर वापर केला
खोटं खोटं रडतांना
अश्रूंनी जरी दगा दिला
मरतांनाही प्रेम दाविण्या
पार्थिवाने आधार दिला

- प्रा. अरुण सु. पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

Sad
मस्त!