सोऽहम्

Submitted by Asu on 13 November, 2018 - 21:44

*सोऽहम्*

देवाचा आधार, मायावी बाजार
मानवा देणार, स्वप्नांचा शेजार

देवाचा आधार, दिव्याखाली अंधार
वाऱ्याच्या पायावर, बांधला संसार

देवाचा आधार, बेभरोसे कारभार
वाळवंटी मृगजळ, कुठे शोधणार

देवाचा आधार, भ्रमाचा सागर
तृषार्त नाविकाची ना तृषा भागणार

देवाचं अवास्तव, स्तोम आवरणार
देवाविना संसार, कुबड्यांविना पळणार

आंधळ्या बाजारी, ना देव भेटणार
सोऽहम् चा घोष, आम्ही करणार

देवाची कल्पना, आम्ही साकारणार
आशीर्वादाचे बळ, तया मागणार

देवाची मूर्ती, हृदयी स्थापणार
कर्मपूर्ती, परि बुद्धीने करणार

कर्मधर्माचा आम्ही करू जयजयकार !
कर्मधर्माचा आम्ही करू जयजयकार !

- प्रा. अरुण सु. पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults