मन

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 8 November, 2018 - 03:33

मन !
थेंब पावसाचा
नको नको तिथे पडे
त्याचे गणगोत सारे
नाही कुण्णाशी वाकडे

मन !
पातं गवताच
जसा वारा तसं डोले
पायदळी तुडवलं
पुन्हा उमेदीनं खडे

मन !
वारा सोसाट्याचा
दाही दिशेला हुंदडे
नाही घर-दार त्याला
गोते खाई चोहीकडे

मन !
माती ओलसर
जाती जागोजागी तडे
तुडविता हो चिखल
घडविता देव घडे

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान

superb....

मस्त !

छान