देवपण

Submitted by अन्वय on 26 October, 2018 - 06:30

पूर्ण जर होतास तू तर विश्व हे रचिलेस का ?
तुझ्या अंतरी तेज होऊन वसले, सावलीचे दान त्यांस दिधलेस का ?
सूर्याच्या तेजासाठी का असतो अंधाराचा फिकटपणा
प्रार्थनेवाचून त्यांच्या देवपण सिद्ध केलेस का ?

Group content visibility: 
Use group defaults