भीज पाऊस

Submitted by मनस्विता on 25 October, 2018 - 05:50

अश्याच एका शांत दुपारी
होते निरभ्र आकाश
अन् पाहता पाहता आले मळभ दाटून
जुन्या आठवणींचा जणू तळ आला ढवळून

चहू दिशा अंधारल्या
जीव गेला घाबरून
वाटे येईल आता सोसाट्याच्या वारा
जाईल झोडपून आसमंत सारा

पण पाहते तो काय
केवळ होत्या संततधारा
आला होता भीज पाऊस
चिंबवून गेला भोवताल सारा!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users