जुन्या पत्रिकापासून सुंदर ग्रीटींग

Submitted by sarika choudhari on 20 October, 2018 - 07:21

जुन्या पत्रिकापासून सुंदर ग्रीटींग बनवुन वाढदिवसाला , सेवानिवृत्तीला देते. हातानी बनवलेल ग्रीटींग खुप छान वाटत.20170814_113445.jpg20170814_113445.jpg20170814_113359.jpg20170814_113359.jpg20170814_113359.jpg20170814_113359.jpg20170814_113359.jpg

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान आयडिया आहे!

ते शीर्षकात ग्रीटिंग चे ग्रेटिंग झालंय, शीर्षकात ग्रीटिंग कार्ड्स केलंत तर बरं होईल.