इतिहास

Submitted by झुलेलाल on 14 October, 2018 - 09:55

सूर्याच्या बेंबीत बोट घालून
भाजलेल्या जखमेवर
चांदण्याचा लेप लावून
कंड शमविण्याच्या
वांझोट्या प्रयत्नाला
बंड म्हणायचे झाले तर
भरतील कित्येक पाने,
भविष्यातील इतिहासाची

निघत राहातील एकामागे एक
त्याच्याच नव्या आवृत्त्या
पानावरल्या प्रत्येक अक्षरावर
चढत राहतील सोनेरी मुलामे

लिहून काढावा भविष्यासाठी
कुणी असा एक इतिहास
मुलामा जपायची जबाबदारी
पुढच्या पिढ्यांनी घ्यायला हवी!

Group content visibility: 
Use group defaults