निष्ठुर कली मन अन कीर्तन मायेचे, संसार निर्धार आधार बीजाचे

Submitted by सिद्धेश्वर विला... on 2 October, 2018 - 08:41

निष्ठुर कली मन अन कीर्तन मायेचे

संसार निर्धार आधार बीजाचे II

बीज बोयी मानव , वात्सल्य केवळ त्या चौकटीत

घृणा वाढे ती सदैव, करी मंथन विद्येचे II

कल्लोळ माजे दुःख होता जीवाला

हर्षात जवळी तो मद्याचा प्याला II

कसा आलो जन्मी , ते अज्ञात सारे

प्रबळ झालो , त्याचे श्रेय लुटे रे II

जननि भासे पापी , जिने जन्म दिधला

तू बीज बोताक्षणी तिला विसरला II

कुठे फेडीशी हे पांग, सांग तू रे वैष्णवा

अनाथ होशी निर्गमनि नरकातसुद्धा II

{ सिद्धेश्वर विलास पाटणकर }

Group content visibility: 
Use group defaults

ओह तेरी इधर भी कली आया Happy

कलियुगवर आज एक कविता केलेली पण इकडे धागा काढायचा मुहूर्त नाही मिळाला,