खेळ शब्दांचा -१- शालेय उपयोगी वस्तू

Submitted by संयोजक on 13 September, 2018 - 00:07

खेळ शब्दांचा
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.
हे उदाहरण पहा:
दोन्ही हात कलेत/ युद्धात सारख्याच कौशल्याने वापरू शकणारा
- - सा -
उत्तर: सव्यसाची
चला मग व्हा तयार आणि लावा डोके कामाला !
विषय क्र १ शालेय उपयोगी वस्तू
याने आपल्या शिक्षणाची सुरवात झाली
पा_

Group content visibility: 
Use group defaults

नवनीत

_ _ कि_

नाही द्वादशांगुला
अडकित्ता घेऊन जायचीस का शाळेत? Proud
गुरुकिल्ली बरोबर आहे.

व _

वही

Happy

अडकित्ता शालोपयोगी कसा असेल Proud
अडकित्ता घेऊन जायचीस का शाळेत? Proud
आडकित्ता शाळेत Happy
>>
नै तो कित्ता असतो नं! मला काहीही सुचतंय! Proud

vernier caliper चे मराठी नाव का? >>> व्हर्निअर कैवार आहे.

माइक्रोमीटर च स्क्रूमापी अस आठवत होत पन ४ शब्द बसत नव्हते. स्क्रूप्रमापी लक्षात राहील आता.

पुढचा क्लु.
प्रयोगशाळेतील एक उपकरण

_चु__

Pages