मागे वळून पाहतांना

Submitted by रेव्यु on 5 September, 2018 - 10:13

एकाकी यश
रस्त्यावर
मागे वळून पहात असताना
लक्षात आल की मी एकटाच पोहोचलो
या वळणावर

गृहित धरून चाललो होतो
बरोबरचे पुढे मागे असतील
अन नक्कीच
मार्गावर साथ देतील

मला कळलंच नाही
माझ्याच धुंदीत
माझा गावच काय
सगळा जिव्हाळ्याचा
गोतावळा मागे सोडून मी दमछाक करत
अनोळखी शिखरावर पोहोचलो

सर्वांच्या आधी या शिखरावर पोहोचलो
पण शिखरावर पोहोचेस्तोवर संध्याकाळ झाली होती
अन घर परतीच्या वाटेवर
वाटसरू नव्हते
होता फक्त काळोख अन--------- मी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users