झालर

Submitted by Asu on 30 August, 2018 - 22:23

झालर

गर्वाची जगण्याला
कॉलर नसावी
जगण्याला असावी
मानाची झालर

रक्ताची नाती
सक्तीची नसावी
नात्यांना असावी
प्रेमाची झालर

दगडमातिची घरं
फक्त नसावी
घराला असावी
मायेची झालर

रंगाचीच फुलावर
उधळण नसावी
फुलाला असावी
रूपाची झालर

ई्श्वरी श्रद्धा
अंध नसावी
श्रद्धेला असावी
ज्ञानाची झालर

- प्रा.अरुण सु.पाटील (असु)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults