सूरमयी

Submitted by विजयाग्रज on 30 August, 2018 - 03:26

सूरमयी

अंतरंगी धुनधुने
वेणूची सुरबांसुरी
हलकेच नाद तिचा
मनी भिनवूनी गेलास तू

सावळ्या नभांतुनी
आर्द्रधारा कोवळ्या
कोमलांगी स्वरतुषार
शिडकावूनी गेलास तू

स्वररोमांच मनी
नव संजीवनाचे
संस्कार सुरमयी
झंकारूनी गेलास तू

मन्मनी स्वरसाज
रेंगाळतो पुन्हा
सप्तसुरांच्या बरसातीत
सचिंब भिजवूनी गेलास तू

सुरेल तान
अशी लकेर
लय जीवनात नवी
जागवूनी गेलास तू

विजयाग्रज

Group content visibility: 
Use group defaults