जिवन गाने

Submitted by vijaya kelkar on 29 August, 2018 - 11:30

जीवन गाणं

सरिते किती धावतेस गातगात
विचारले दोन्ही तीरांनी तिज सावरत
तारू चालले एक संथ गतीत , सांगत
ने मज मम गावी
ने मज मम गावी
अवखळ, तरी अलगद नेले आपुल्या गावी
नुकतेच उजाडले सोनपावली
रान मोकळे,पाखरं सुगम संगीत गात झेपावली
धावली गोवत्से , पिलांस मायसावली
मधुसेवना भृंग डोलती
राग येत नाही फूलां, उलट भावती
ठेका धरुनी साथ देती
प्रथम नक्षत्रांचे देणं
अंजुलीचे भरणं
विजयानंद हे मग जीवन गाणे
विजया केळकर______

Group content visibility: 
Use group defaults