शब्दांजली

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 19 August, 2018 - 03:23

शब्दांजली
परमपूज्य अटलजी ....

हिमालयाची उंची गाठली
टेकडी तरीही आलिंगली
अंतरात करुणेचा निर्झर
दुनिया चिंब चिंब केली

मरण तुम्हाला काय हरविल
वयही त्याचे मात्र क्षणभर
देशभक्तीचा अटल जागर
पुनश्च घडवा भारतभूवर

दृढ निश्चयी कणखर बाणा
परी अंतरी हळवे कवीपण
तुम्हासारखे तुम्हीच होता
वैऱ्यासाठी होते मोठे मन

काल शांततेचा ध्वनी ऐकला
" येइल फिरुनी मी म्हणाला "
गहिवरले गगन, गदगदली धरा
अचल वायु, थिजला सुर्य तारा

शब्द तुमचे कधी वज्र जाहले
तर कधी दयाघन बरसले
कृतकृत्य झाली माझी ओंजळ
अर्पिता तुम्हाला शब्दफुले

© दत्तात्रय साळुंके

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults