गुरू

Submitted by अनन्त्_यात्री on 24 July, 2018 - 12:43

कठिण,गहन,भेदक प्रश्नांचे
चिंतन ज्यांना मोहविते
त्यांच्या प्रतिभेची प्रत्यंचा
इंद्रधनूसही वाकविते

जटिल समस्या त्यांच्या हाती
पडता सरळ,सुलभ होते
विभिन्न अस्फुट पैलूंमधले
नाते अलगद उलगडते

आदिम अनघड पत्थरातही
सुबक शिल्प त्यांना दिसते
केवळ त्यांच्या प्रज्ञा-स्पर्शे
हीणाचे सोने बनते

Group content visibility: 
Use group defaults