विठ्ठल विठ्ठल

Submitted by vijaya kelkar on 23 July, 2018 - 23:36

विठ्ठल विठ्ठल

विठ्ठल विठ्ठल
विकल जाहलो
विसावेल मन
चरणी या
जन्मा घातलेसी
जगजेठी तूचि
जगीन आनंदे
तुज पायी
यामिनी अंधारी
याची नाही भीति
यात दिसे तव
तेजबिंदू
केली उधळण
केशर अबीर
केवढा दर्वळ
गजबजे
लगबग चाले
लहान महान
लय या वाद्यांची
अनुभवे
करा स्नान दान
करा पुण्यवाचन
कर कटावरी
पाहूनीयाज
रचिले अभंग
रटविले वेद
रसामृत पाजे
रमाधव
विषय विकार
जड डोईभार
यातना विसरवी
पांडुरंग ( एकनाथ)
केली एकाग्रता
लक्ष्य एक आता
कमर कसून
रत मार्गी
विजया केलकर

Group content visibility: 
Use group defaults