वाटेवर पंढरीच्या

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 15 July, 2018 - 09:28

वाटेवर पंढरीच्या

वाटेवर पंढरीच्या नवल म्या देखियले
वारकऱ्याच्या कुडीत संत सारे सामावले

भक्तांसाठी तुकयाने वाणसामान वाटले
ओवी जात्याव जनीची गावखेडे रे जागले
पंगतीला पाण्यासाठी घट गोरोबाचे आले
नाथ वारकऱ्यांसाठी तूप घेउनी धावले
भक्तालागी प्रेमाचे गा भातुकेची भरविले
वाटेवर पंढरीच्या नवल म्या देखियले
वारकऱ्याच्या कुडीत संत सारे सामावले

झाडू चोखोबाचा चोखा भेदाभेद लोटियले
नामा शिंपी दिंडीसाठी तंबू त्यानेच शिवले
नरहरी सोनाराने डूल नामाचे टोचीले
सावत्याच्या फुलांनीया परमार्थ भारीयले
वारु रिंगणी ज्ञानाचा दान पसाय पडले
वाटेवर पंढरीच्या नवल म्या देखियले
वारकऱ्याच्या कुडीत संत सारे सामावले

तुझ्या दारी येता येता कसे गारुड हे झाले
सात सोपान मुक्तीचे हाती संतानीया दिले
असा महिमा अगाध वैकुंठही खुजे झाले
वाळवंटी नाचताना राजे द्वारकेचे पाहिले
वाटेवर पंढरीच्या नवल म्या देखियले
वारकऱ्याच्या कुडीत संत सारे सामावले

© दत्तात्रय साळुंके

Group content visibility: 
Use group defaults

सुन्दर !
वारकऱ्याच्या कुडीत संत सारे सामावले
चन्द्रभागेच्या पात्रात सात सागर लोटले

अप्रतिम....

सात सोपान मुक्तीचे हाती संतानीया दिले >>>> केवळ सुंदर

____/\____