भीती वाटते

Submitted by कविता क्षीरसागर on 12 July, 2018 - 05:59

भिती वाटते ..

जगण्याचीही भिती वाटते
मरण्याचीही भिती वाटते
पांढरपेशी मनास माझ्या
कसलीही पण भिती वाटते

आवडते जरि हवा मोकळी
लावुन घेते दारे खिडक्या
क्षुल्लकसे वाटती परंतू
डासांचीही भिती वाटते

मनि शब्दांच्या मोजत मात्रा
दुसऱ्यांचे मोजतेय पैसे
जीव रमेना नोकरीत पण
सोडायाची भिती वाटते

एकेकाचे दुःख पाहुनी
कातर कातर मनात होते
पोकळ पण ह्या वांझ भावना
त्यांचीही मग भिती वाटते

डोळ्यांदेखत विरून गेल्या
धुक्यासारख्या इच्छा सा-या
नवइच्छांना जन्म द्यावया
खरे सांगते .. भिती वाटते

कविता क्षीरसागर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users