काही लिहिण्यापुरती

Submitted by चैतन्य दीक्षित on 28 June, 2018 - 08:13

काही वाक्यांपुरतेच
तिचे माझे संभाषण
पाडी घण
हृदयात
आत आत

काही शब्दांपुरताच
तिचा माझा स्नेहबंध
मी सबंध
असतोही
नसतोही

काही अर्थांपुरतेच
तिचे माझे नाते गूढ
जशी ओढ
नकळती
खळाळती

काही लिहिण्यापुरती
तिची माझी पाटी कोरी
आणि सरी
उराउरी
अक्षरांच्या !

~ चैतन्य दीक्षित

Group content visibility: 
Use group defaults