प्रेमच पटले नाही

Submitted by वेडा फकीर on 21 June, 2018 - 11:21

हात तुझा एकदा,हातात हवा होता
इशकाचा डाव जुना, पण घाव नवा होता
कोऱ्या काळजाचा, हा गुंता सुटला नाही
तू झाली दुसऱ्याची, मला प्रेमच "पटले" नाही
©कवी - वेडा फकीर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults