तुला विसरताना

Submitted by वेडा फकीर on 21 June, 2018 - 11:20

किती पापण्या थांबल्या, सांग तुला पाहताना
एकटाच मी हरलो, तुला जिंकताना
आहे आनंदात मी आता, मला शोधताना
मी माझ्यामध्ये हरवतो, तुला विसरताना
©कवी - वेडा फकीर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults