आपलं

Submitted by वेडा फकीर on 21 June, 2018 - 10:29

तसं कोणीच नसत कोणाचं
सगळं म्हणायला आपलं असत
आज अपेक्षा असतात मनात
उद्या त्याचच जन्मभर ओझं असत
©चारोळी वेडा फकीर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults