वीज

Submitted by वेडा फकीर on 21 June, 2018 - 10:24

पाऊस कोसळतोय बाहेर
शक्यतो मी ढगांकडे पाहतच नाही
कोणी रडताना डोळ्यात का पाहायचं असत त्याच्या....?
वीज पाहिली की डोकच फिरत साल माझं......
"ती"वीज डोळ्यांना दिसते,ऐकता येते,अनुभवता ही येतेच की....
मग आपण फक्त ती वीज निघून गेल्यावर "ती"अशी होती
तशी नव्हती....लक्क्ख होती.....आवाजाचा दरारा .. प्रकाशमान सुंदर
काळजात गेली रे "ती"..........वीज
"तू"ही त्या विजेसारखीच निघालीस.....
थोड्या वेळ दिसली मग अनुभवली ऐकू ही आली
पण धरून नाही ठेवता आली
"ती"बहुतेक वीजच होती
©कवी - वेडा फकीर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults