आभाळमाया

Submitted by वेडा फकीर on 21 June, 2018 - 10:20

कोणत्या क्षणी अडे
पाऊल उंबऱ्यात वळे
कोण एक वाट पाही
कोण एकटे जळें

कुणी कुशीत घेई
तान्हे मन ते रडे
अंगणी पहाट कोरी
कोण मनात झुरे

कोण देई रंग
या आसमंता निळे ?
पोटी घेऊनि खोल
आभाळ माया उरे
©कवी - वेडा फकीर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults