माझे महाभारत

Submitted by राजेंद्र देवी on 15 June, 2018 - 23:32

माझे महाभारत

ठेउन लक्ष लक्ष्यावर मी
हाती घेउन बाण
वेध तुझ्या हृदयीचा
करणार होतो शरसंधान

जसे रणभुमीने गिळले होते
रथचक्र शापित कर्णाचे
तसेच व्यक्त होण्यासाठी
ऐनवेळी शब्दच मी गिळले होते

असेच संपले आपले प्रेमयुद्ध
आठवणींच्या शरपंजरी मी
तुझ्या झुकलेल्या नजरेने
गंगोद्क जे मज मिळले होते

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users