क्षणभंगुर

Submitted by सेन्साय on 14 June, 2018 - 11:04

सारेच येथे क्षणभंगुर..
स्वप्नं माझी क्षणभंगुर,
स्वप्नातली तुझी ओढ़ही क्षणभंगुर..
बावऱ्या मनाने घेतलेली धावही क्षणभंगुर,
मनात उमलले ते सारे भाव ही क्षणभंगुर,
ओसंडणारे आवेगाचे सारे
ज्वालामुखी ही क्षणभंगुर..
सूक्ष्मातले अस्तित्व ही क्षणभंगुर
अस्तित्वातील प्रागट्य ही क्षणभंगुर
सारेच येथे क्षणभंगुर..

― अंबज्ञ

Group content visibility: 
Use group defaults