सरले माझे आयुष्य

Submitted by Nilesh Patil on 12 June, 2018 - 11:49

--सरले माझे आयुष्य--

संपली माझी दुनिया
संपले माझे भविष्य..।
भाकरीच्याच शोधात होतो,
सरले माझे आयुष्य..।

का असा केला घात,
सुकला माझा सारा माड..।
सुकले आता शरीर माझे,
जसे सुकले हिरवे झाड..।

मी अडकवली मान माझी,
याच दोरखंडाच्या फासामध्ये..।
हो जातोय रिकाम्याच हातांनी,
होते नशीब ज्या हातांमध्ये..।

मी तर तुमचे पोट भरले,
रातंदिस रक्ताचे पाणी करून..।
बदल्यात मिळाला फास मला
उपाशीपोटी शेतात राबून..।

होती एक सोबत हिम्मत,
तीनेही सोडली माझी साथ..।
म्हणूनच सोडून जातोय संसार,
नकोच आता कुणाचा हात..।

टीचभर पोटासाठीच तर मी,
माझे वेचले सारे आयुष्य..।
कुणास सांगू माझी व्यथा,
सरले माझे सारे आयुष्य..।

--निलेश पाटील--
--पारोळा,जि-जळगाव--
--मो-९५०३३७४८३३--

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users