घननीळा सावळा माझा मेघराजा

Submitted by Nilesh Patil on 10 June, 2018 - 11:34

--घननीळा सावळा माझा मेघराजा--

घननीळा सावळा माझा मेघराजा,
अनंत असू दे कृपा तुझी माझ्या मेघराजा..।
न्हाऊ दे मज तुझ्या पवित्र धारांत अन् ,
अखंड दे जीवनदान या अमुच्या बळीराजा..।

प्राणप्रिय तु आम्हा सदा-सदा असावा,
असावी अमुच्या ह्रदयात फक्त तुझी जागा..।
न्हाऊ दे आम्हा पाखरांना तुझ्या जलधारांत,
जीवन दे या कळ्यांना,फुलु दे सुंदर बागा..।

लावूनी आस आम्हांस आता तु कुठे हरवलास,
सखा तु तुझ्या सखांवर का असा रुसतोय..।
दे दान पुन्हा आम्हा तु तुझ्या अमृताचे,
जीव जातोय अन्नदाताचा,बघून का तु हसतोय..।

असू दे अनंत कृपा तुझी आम्हांवर,
असे सदा प्रेम आम्हावर माझ्या प्रिय मेघराजा..।
न्हाऊ दे मज तुझ्या पवित्र धारांत अन् ,
अखंड दे जीवनदान या अमुच्या बळीराजा..।

--निलेश पाटील--
--पारोळा,जि-जळगाव--
--मो-9503374833--

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान