रानभूल

Submitted by अनन्त्_यात्री on 1 June, 2018 - 02:09

अनोळखी वाट घनदाट वनी बोलाविते
निब्बरल्या तनामना नितळ गारवा देते

हिरव्या रंगाच्या छटा पानोपानी अगणित
सळसळ लहरते वार्‍यासंगे अविरत

विजनात दूरवर घुमतसे घुघुत्कार
पसरती अंधाराचे पडसाद रानभर

पाखरांनो घरट्यात पिले हळूच जोजवा
लखलख काजव्यांचा झाडाझाडावर दिवा

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults