तेव्हा

Submitted by अनन्त्_यात्री on 15 May, 2018 - 04:12

आभाळाच्या तुकड्यात
होतो चांदण्या पेरत
तेव्हा आकाशगंगेची
किनखाप झळाळली

माझ्या अश्रुंच्या पुरात
वाहून मी जात होतो
करूणेच्या सागराची
गाज तेव्हा निनादली

वणव्यात वास्तवाच्या
होरपळत मी होतो
दिवास्वप्नांच्या अंताला
तेव्हा सुरुवात झाली

Group content visibility: 
Use group defaults