तारा खाई दाणे (विडंबन)

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

चाल - वारा गाई गाणे

तारा खाई दाणे
चुरमुरे, फुटाणे
रोज तिला लागे
नवे नवे खाणे ऽ
तारा खाई दाणे ॥

गोड आवडे, तिखट आवडे
कशाचे नसे तिला वावडे
बका बका खा ऽ णे, लठ्ठ होत जाणे ऽऽ
तारा खाई दाणे ।

ह्या पुण्यामधे खूप हॉटेले
एकही नसे तिने सोडले
कर्ज काढतो ऽ मी, भागविण्या देणे ऽऽ
तारा खाई दाणे ।

तिला वेड हे कुणी लाविले
कुणी पुरविले तिचे चोचले
दोष तिचा ना ऽ ही, खादाड घराणे ऽऽ
तारा खाई दाणे ॥

विषय: 
प्रकार: 

मिल्या Biggrin बाकी वैनीच्याही सुचनेवर जरा लक्ष देऊन बघ Happy

*********************

प्रतिकार आणि प्रतिहल्ला यात फरक असतो! Biggrin स्वसंरक्षणार्थ असतो तो प्रतिकार अन् दुसर्‍याला स्वरक्षणाची संधी देतो तो प्रतिहल्ला! Wink

Pages